Strategiskt stöd

Vi hjälper och utmanar dig i dina strategiska vägval.

Vi har breda erfarenheter av styrelsearbete i olika sammanhang, har aktiv erfarenhet från arbete i StyrelseAkademien och är väl insatta i de legala frågorna kring ägarledning och ägarstyrning.

Vi hjälper dig som samtalspartners vid strategiska vägval. Det innebär att vi utmanar alla dina egna tankar kring företagets framtida position på marknaden, hjälper dig, din ledningsgrupp och styrelse att ta fram och godkänna en konkret affärsplan med de visioner, mål, delmål och strategier som ni alla känner är rätt för just ditt företag.

Om du vill släppa ditt operativa ansvar och styra verksamhetens långsiktiga utveckling som aktiv ägare, hjälper vi dig både att sätta strukturen för detta och att få det nya upplägget att fungera.