Stöd vid kapitalanskaffning

Vi hjälper dig att göra ditt bolag attraktivt för nya investerare.

Stöd vid kapitalanskaffning

När ditt företag behöver ytterligare kapital, är din utgångspunkt dels att dina befintliga investerare visar att de tror på dig och ditt företag genom att gå in med mer pengar även i denna kommande finansiering, dels att du helt spelar på de nya investerarnas planhalva när du skall få dem intresserade av att investera i just ditt företag.

Är ditt företag i tidig utvecklingsfas, och investerarna utgörs av privatpersoner eller offentliga institutioner med syfte att stöda utveckling av nya företag, är produkten, din kunskap om marknaden och framför allt din egen personlighet avgörande för att skapa den tilltro som krävs för att de skall både våga och vilja investera i just ditt företag.

Befinner du dig i en andra eller tredje finansieringsrunda och söker kapital hos professionella investerare, ställs det högre krav på vad och hur du presenterar företaget för att det skall bli ett av de kanske fem företag bland flera hundra andra företag som dessa investerare tittar på under året.

Vi hjälper dig skapa framförhållning inför den besiktning, ofta kallad Due Diligence, investerarna kommer att genomföra. Vi hjälper dig med din presentation, normalt benämnd Pitch Deck, där du snabbt och tydligt skall visa att din produkt har en potential, att det finns en rimlig sannolikhet för att denna potential skall kunna förverkligas och att du genom din presentation visar hur professionellt ditt företag arbetar.