Operativt stöd

Vi ger dig konkreta råd och handgripligt stöd i det operativa arbetet.

Med långa egna erfarenheter av att operativt leda verksamheter i tillväxt ger vi dig konkreta råd i sittande möte, på telefon eller via mail. Om vi träffas regelbundet, tar du upp problem och komplexa frågor vid våra möten istället för att tappa fokus på det som är rätt sak att göra i din dagliga verksamhet.

Behöver du avlastning i en viss fråga kan vi gå in som projektledare.

Om du vill kunna fokusera mer på produkt- och affärsutveckling, är på väg att lämna företaget eller blir långtidssjuk kan vi gå in i interimsuppdrag för att avlasta dig och vid behov rekommendera kandidater till mer långsiktiga lösningar.