Nyhetsarkiv

Vi publicerar fortlöpande artiklar om intressanta frågor. I många fall handlar det om konkreta exempel. Vår förhoppning är att du genom våra artiklar skall se nya möjligheter.

Nyheter

Hållbarhet – ett medel för värdeskapande

Att göra affärer handlar inte längre bara om att skapa vinster och värdeökning. Nu gäller det att b...

Läs artikeln

Exitstrategi – varför är det viktigt?

Många är de entreprenörer som presenterat sitt bolag för investerare och som sedan frågat sig: Varf...

Läs artikeln

Varför behöver ditt bolag ett ägardirektiv?

Det finns tre ”därför” till att ta fram ett Ägardirektiv: tydlighet, tydlighet och tydlighet. - ...

Läs artikeln

VD-rollen i olika faser av bolagets tillväxt – och i din egen utveckling

Som entreprenör är det ofta naturligt att leda den operativa verksamheten. Under tillväxtresan förä...

Läs artikeln

Från ägarlett till ägarstyrt – vad skall jag tänka på?

Tempot och komplexiteten ökar. Du ställs inför utmaningar du aldrig stött på förut. Hur skall du hi...

Läs artikeln

Vad är ditt bolag värt?

Hur skall du tänka kring bolagets värdering inför en aktieförsäljning eller kapitalanskaffning? ...

Läs artikeln

Var kommer 2021 års investeringar att placeras?

Om 2020 var året då digitaliseringen flyttades fram med flera år på en gång och 2021 förväntas bli ...

Läs artikeln

Vad triggar en investerare?

Den bild man ofta får är att investerare vill se starka team och stora marknader för att bli intres...

Läs artikeln

Kommer investeringskapitalet att hitta de intressanta objekten under 2021?

Den påbörjade vaccineringen ger förhoppningar om att vi snart skall kunna återgå till ett normalt t...

Läs artikeln

Därför är strategiprocessen avgörande för företagets framgång!

- Ett företag som saknar affärsstrategi är jag inte intresserad av att träffa, säger en investerare...

Läs artikeln

Vilka fem faktorer får investerare att gå in?

Vissa saker är avgörande för den som vill investera i nystartade bolag. Detta skall du fokusera på ...

Läs artikeln

Tre frågor du måste kunna svara på om din affärsstrategi

Att skriva ihop en affärsplan kan verka enkelt. Men snabbt glider man in på detaljfrågor kring mark...

Läs artikeln

Varför är långsiktighet så viktigt för investerare?

Entreprenörer talar om visioner, tillväxt och budget. Investerare vill se långsiktiga planer med ko...

Läs artikeln

Varför är teamet så viktigt?

En duktig entreprenör reder sig sällan själv. Det är teamet som skapar trovärdigheten för genomföra...

Läs artikeln