Inför finansiering

Du kan både se till att bolaget presterar enligt plan och att potentialen i bolaget blir tydlig för investerare.

Investerarmöten

Du kommer väl förberedd med fokus på rätt saker, presenterar det investerarna är intresserade av, kan ta dialogen och ge tydliga svar på de frågor du får.

Tillsammans tar vi fram presentationen. Vi ger dig ramarna för vilken information som är mest relevant.

 

VÅRA TJÄNSTER

 • Investerarpresentationer, muntliga
 • Investerarpresentationer, skriftliga
 • Kontakter med investerare, mäklare och specialister inom kapitalanskaffning och börsnoteringar

Kapitalanskaffning

Du behöver ett kapitaltillskott i bolaget för att driva utvecklingen vidare.

Tillsammans definierar vi varför bolaget behöver mer pengar, vilken typ av investerare du vill ha in i bolaget och vad du förväntar dig att nya investerare skall tillföra bolaget. Vi hjälper dig värdera bolaget baserat på den potential det har.

 

VÅRA TJÄNSTER

 • Analys av ägarperspektiv, exitstrategier, konsekvenser för bolagsstyrning
 • Genomgång av olika typer av investerare
 • Kontakter med investerare
 • Framtagande av affärsplan och förklaring till kapitalbehovet

Ordning och reda

Du vill göra bolaget redo för nästa steg.

Tillsammans strukturerar vi upp den dokumentation som investerare vill kunna granska när det blir aktuellt. Vi hjälper dig att prioritera.

 

VÅRA TJÄNSTER

 • Behovsinventering
 • Insamling av dokumentation och kompletteringar
 • Dokumentarkiv

Bolagsbesiktning

Du presenterar alla relevanta dokument och kan svara på de frågor investerarna ställer.

Tillsammans presenterar vi all relevant information i samlad form. Vi ger dig ramarna för vilken dokumentation som skall presenteras.

 

VÅRA TJÄNSTER

 • Avgränsning av vilken information som är relevant
 • Sammanställning och komplettering av all sådan information
 • Regelbunden uppdatering av denna information

Börsnotering

Du ansöker om marknadsnotering på den börs som är mest lämpad för den aktuella situationen.

Tillsammans samlar vi in relevant information och med specialister på finansiella tjänster säkerställer vi att bolaget är redo att inlämna en ansökan. Vi lotsar dig igenom processen.

 

VÅRA TJÄNSTER

 • Avgränsning av vilken information som är relevant
 • Sammanställning och komplettering av all sådan information
 • Framtagande av prospekt eller bolagsbeskrivning