Fokus på affären

Du kan hålla ett strategiskt fokus i det dagliga arbetet och levererar de delmål som styrelsen ställt upp.

Affärsplanering

Du kan visa vart bolaget är på väg, hur långt ni kommit och hur stor potentialen är.

Tillsammans tar vi oss igenom en strategisk process som varit lärande för alla i bolaget. Vi driver processen.

 

VÅRA TJÄNSTER

 • Stöd vid utarbetande av en affärsstrategi
 • Formulering av en tydlig affärsplan
 • Förankring hos dina intressenter

Samarbeten och partnerskap

Du får till stånd de samarbeten och partnerskap som bolaget behöver.

Tillsammans går vi steg för steg igenom vad bolaget behöver, hur motparterna reagerar och vilken respons det är lämpligt att ge dem. Vi bidrar med våra erfarenheter.

 

VÅRA TJÄNSTER

 • Affärsupplägg inför samarbeten
 • Förhandlingar

Bolagsstyrning

Du får stöd i långsiktiga frågor och effektiviserar arbetet med ägare, styrelse och ledning.

Tillsammans går vi igenom vad du som ägare vill göra med bolaget och din roll i förhållande till övriga intressenter. Vi förklarar regelverket och tränar dig i de olika rollerna.

 

VÅRA TJÄNSTER

 • Framtagande av Bolagsstyrningsdokument
 • Rollfördelning ägare, styrelse, VD
 • Genomförande av årsstämmor och extrastämmor

Intern och extern kommunikation

Du får medarbetare, styrelse, investerare och andra intressenter att se potentialen i bolaget.

Tillsammans genomför vi ett antal aktiviteter som bygger historien om bolaget och dess framtid. Vi lotsar dig framåt.

 

VÅRA TJÄNSTER

 • Marknadspositionering och varumärkesbyggande
 • Informationskanaler och kontinuerliga nyhetsflöden
 • Intern kommunikation

Projektstyrning

Du väljer att driva den övergripande utvecklingen av bolaget.

Tillsammans avgränsar vi projekt som kan genomföras för att rapporteras till dig. Vi utmanar dig att delegera.

 

VÅRA TJÄNSTER

 • Behovsanalys
 • Projektledning och projektstöd
 • Upphandling, samordning av specialisttjänster

Internationalisering

Du expanderar verksamheten med försäljning, tillverkning och produktutveckling i nya länder.

Tillsammans genomför vi etableringsplanen. Vi bidrar med våra erfarenheter.

 

VÅRA TJÄNSTER

 • Marknadsanalys
 • Bemanningsstrategi
 • Samarbeten
 • Positionering på en ny marknad