Du vill arbeta mer strategiskt. Vi hjälper dig!

Du tar utmaningarna! Vi ger dig erfarenheterna.

Komplexiteten ökar. Tempot ökar. Trycket på dig som VD ökar. Tillsammans håller vi det strategiska fokus som styrelsen vill ha och når de delmål ni kommit överens om. Vi har sett de flesta av de frågeställningar du kommer att möta – i företagsledande roller, som styrelseledamöter, rådgivare och beslutfattare.

 

VÅRT ERBJUDANDE

Regelbundna möten (Advisory Board)

Du behåller ditt fokus på den dagliga verksamheten. Tillsammans går vi varannan vecka igenom de problem du ställts inför och de möjligheter du upptäckt. Vi hjälper dig sätta saker i sina rätta sammanhang, ger dig konkreta råd och utmanar dig.

Tillgänglighet

Du kan snabbt stämma av en fråga som tar av din energi. Tillsammans hittar vi en lösning. Vi bidrar med våra erfarenheter, våra egna kompetenser och vårt nätverk av samarbetspartners.

 


Du väljer själv hur du vill ersätta oss för den insats vi gör. Tillsammans kommer vi överens om hur detta skall regleras. Vi har tre utgångspunkter.

  • Vi definierar alltid arbetsinsatsen i förhållande till nedlagd tid eller ett fast pris
  • Om du vill senarelägga en del av betalningen gör vi ett påslag
  • När du vill relatera en del av betalningen till erhållen investering kopplar vi betalningen till förändringen av värderingen på bolaget