Milvus Management

Ditt bolag blir intressant för investerare och nya ägare.

Du driver ett tillväxtföretag. Vi hjälper dig med struktur och strategiskt fokus, lyfter fram
potentialen i bolaget och skapar engagemang hos investerare och nya ägare

Detta kan du få hjälp med av oss

Du vill arbeta mer strategiskt. Vi hjälper dig!

Du tar utmaningarna!
Vi ger dig erfarenheterna.

Läs mer

Du känner att tempot ökar. Vi avlastar dig!

Du ser behovet!
Vi löser det.

Läs mer

Nyheter

Vi är Milvus Management

Mårten Olausson

Mårten Olausson

Partner, VD070-584 06 17marten.olausson@milvusmanagement.com

Mårten Olausson är civilingenjör och har nära 25 års erfarenhet från ledande positioner inom internationell industri. Vidare har han drivit flera startup-verksamheter och har stor erfarenhet av företagsförvärv, att arbeta med kapitalanskaffning utifrån målbolagets perspektiv samt att börsnotera bolag.

Stefan Hjelmqwist

Stefan Hjelmqwist

Partner070-886 87 97stefan.hjelmqwist@milvusmanagement.com

Stefan Hjelmqwist är jurist inriktad på immaterialrätt och har varit rådgivare till både små innovativa och stora internationella bolag samt till professionella investerare. I företagsledande positioner och som styrelseledamot har han aktivt arbetat med förvärv och kapitalanskaffning.

Tomas Jansson

Tomas Jansson

Partner070-347 23 46tomas.jansson@milvusmanagement.com

Tomas Jansson är civilingenjör och har en bakgrund som managementkonsult med fokus på strategi och operationell effektivitet. De senaste 10 åren har han arbetat med startups i olika former, som grundare, ledande befattningshavare och rådgivare till ledning och styrelse.

Vårt nätverk

Vi omger oss med specialister och nätverk på flera relevanta områden, vilket gör att du som kund till oss snabb kan få tillgång till all den kompetens du behöver.

Citat
"Många företag går bort sig för att det finns för många alternativ."Johan, investerare

Vill du veta mer?